Památky

 
Stavební památky
 
Mikroregion má stavební památky soustředěny v obcích Vranov a Lelekovice, obec Česká je vzhledem k době a způsobu svého vzniku na památky chudá.
 
Do ústředního seznamu kulturních nemovitých památek jsou zapsány objekty:
 

· filiální kostel sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích
 

· areál hřbitova s ohradní zdí v Lelekovicích
 

· márnice v Lelekovicích
 

· pamětní kříž u kostela v Lelekovicích
 

· pozůstatky středověkého hradu v Lelekovicích
 

· raně barokní paulánský klášter z let 1626-1633 ve Vranově 
 

· raně barokní farní kostel Narození Panny Marie z let 1622-1624 ve Vranově
 

· fara jako součást kostelního areálu ve Vranově
 

· klasicistní Liechtensteinská hrobka z let 1822-1834 ve Vranově 
 

· barokní kaple sv. Jana Nepomuckého z první pol. 18. století ve Vranově
 

· kaple anděla strážného u hřbitovní zdi ve Vranově z první pol. 19. stol.
 

· křížová cesta, část z konce 18. stol. podél silnice Vranov - Útěchov 
 

· sloup s křížem při cestě od kostela do obce Vranov z r. 1659
 

· raně barokní boží muka na návrší nad Vranovem z roku 1674
 

· barokní dům č.p. 10 v dominantní poloze v blízkosti kláštera ve Vranově
 
 
Ve Vranově bylo v roce 1966 vyhlášeno ochranné pásmo kulturních památek.
 
 
Mezi další zajímavosti regionu patří různé památníky, stará stavení, památné stromy apod.
 
· kaple se zvoničkou v České vybudovaná koncem 18. století
· pamětní kříž před obchodem v České a chráněná lípa 
· selská usedlost v Lelekovicích
· památník Osvobození v Lelekovicích
· Lelkovadlo v Lelekovicích