Příroda


Mikroregion Ponávka leží v malebné krajině severně od Brna. Na jeho území se nalézá mnoho přírodních krás, pro které je vyhledáván. Typický obraz kraje vytvářejí rozsáhlé lesy jihozápadní části Drahanské vrchoviny, kde se místy zachovala původní skladba dřevin. Tyto dubové bučiny vynikají zejména zjara svou svěží zelení a na podzim svou barevností.
 
 
 
Název mikroregionu vznikl podle říčky Ponávky, která pramení na severovýchodě území pod Veselým kopečkem a teče k jihozápadu. Její údolí láká ke klidným procházkám a cyklistickým výletům po vyznačených turistických trasách.
 
 
 

Hlavní přírodní atrakcí je bezpochyby Babí lom, jehož rozeklaný skalní hřbet dosahující v nejvyšších partiích nadmořské výšky přes 550 metrů, láká četné návštěvníky. Na jižním konci skalního hřbetu stojí rozhledna, ze které si můžete prohlédnout široké okolí.
 
 
 
Dalším zajímavým přírodním fenoménem je hluboce zaříznuté údolí meandrující řeky Svitavy, na východní hranici mikroregionu. Souvislé lemy dřevin na březích řeky, nivní louky a příkré zalesněné svahy s vystupujícími skalisky a se zaříznutými roklemi, to vše vytváří zdejší jedinečnou přírodní scenérii, již lze obdivovat v každém ročním období.
 
 

Nad okolní krajinu se nápadně vypíná kopec Březina na severozápad od Lelekovic, jenž je chráněným územím a nad Českou zase ční zalesněná Ostrá hora, dominanta celého okolí