Turistika

Mikroregion Ponávka je dobře přístupný autem, autobusem, vlakem, na kole i pěšky.

  Výborná dopravní dostupnost území mikroregionu je dána v prvé řadě průchodem silnice I. třídy č. 43 Brno - Svitavy, od Brna až po severní konec České s parametry rychlostní komunikace bez povinnosti dálničního poplatku, se sjezdem na pomezí České a Lelekovic. Vranov je navíc po silnici přímo napojen na brněnské městské části Útěchov a Jehnice. Hromadnou silniční dopravu zajišťují autobusová linka MHD 41, do Vranova pak autobusová linka brněnské městské hromadné dopravy č. 43.

  Dostupnost území mikroregionu vlakem zajišťují dvě významné železniční trati. Západní částí území prochází trať Brno - Tišnov - Havlíčkův Brod, přímo v území se zastávkou Česká, v dosahu území se železniční stanicí Kuřim. Údolím Svitavy na východním okraji území vede trať Brno - Česká Třebová (součást hlavního republikového koridoru), pro východní část mikroregionu s dobře využitelnou zastávkou Adamov.
 
 
  Mapa mikroregionu s turistickými trasami /klikni pro detail/

 
   Údolí Ponávky je v celém úseku součástí Řečkovicko - kuřimského prolomu, oddělujícího celky Českomoravské vrchoviny na západě( Sychrovská vrchovina - Sychrov 458 m n.m.) a Drahanské vrchoviny na východě (Adamovská vrchovina- Babí lom 562 m n.m.). Geologicky patří celé území k Brněnskému masivu, s horninami převážně prvohorního stáří
 
 
 
 
 
Celé území mikroregionu je protkáno sítí značených turistických tras.
 
    
dvě červeně značené trasy:

 • (Mokrá Hora - Údolí Ponávky ) - Lelekovice - Babí lom, rozhledna - Babí lom, rozcestí - U Jelínka - Vranov - (Kateřinský most - Nový hrad) Začátek trasy tvoří nově vyznačená stezka zdraví z Mokré Hory, dostupné MHD v Brně, do Lelekovic podél říčky Ponávky. Přitažlivý je zejména Babí lom, jehož rozeklaný hřbet dosahuje výšky přes 550 m n. m. a nabízí velkolepé výhledy do okolí z místní rozhledny. Vranov je známý zejména jako poutní místo s dominantou kostela Narození Panny Marie a raně barokního kláštera paulánů. Trasa je zakončena na Novém hradě, což je v současnosti již přístupný hrad ze 13. století, který se však dále opravuje. Na hradě funguje též šenk.

 •  
 • (Rozdrojovice - Jinačovice - Pod Sychrovem) - Česká, železniční zastávka. Trasa začíná v Rozdrojovicích kousek od Brněnské přehrady, vede přes pole mezi lesy a kopci a pod Sychrovem se noří do lesního porostu..
 •  
      dvě modře značené trasy:

 • (Kuřim - Podlesí) - Babí lom, rozcestí - U Jelínka - (Šebrov). Přitažlivý je zejména Babí lom, jehož rozeklaný hřbet dosahuje výšky přes 550 m n. m. a nabízí velkolepé výhledy do okolí z místní rozhledny.
 •  
   
 • okrajově trasa (Adamov, zastávka - Útěchov)
 •  
      dvě zeleně značené trasy:
 •  (Soběšice - Ořešín) - Pod Babou - U Jelínka - (Svinošice). Trasa prochází pěknými lesy celého mikroregionu.)

 •  
 •   (Útěchov) - Vranov - (Kateřina). Cesta vede v blízkosti silničního spojení Brno - Vranov, které však obchází lesem se zachovalými bukovými porosty. Nedaleko se nachází přírodní rezervace Coufavá se zbytky přirozeného jedlového porostu. Vranov je známý zejména jako poutní místo s dominantou kostela Narození Panny Marie a raně barokního kláštera paulánů
 •  
      dvě žlutě značené trasy:
 •  (Útěchov) - Pod Babou - Lelekovice - Česká, želeniční zastávka. Trasa vede překrásnými lesy mikroregionu Ponávka z Útěchova, kam jezdí MHD z Brna (autobus č. 43) přes Lelekovice s dominantou gotického kostelíka sv. Filipa a Jakuba do České s dobrým spojením na Brno.

 •  
 •   (Adamov, zastávka) - Vranov. Trasa stoupá od řeky Svitavy v Adamově s pěknými vyhlídkami na kraj až do Vranova. Vranov je známý zejména jako poutní místo s dominantou kostela Narození Panny Marie a raně barokního kláštera paulánů.
 •  
   
  V posledním období je území mikroregionu stále intenzivněji využíváno i vyznavači cykloturistiky, a to zejména jejích fyzicky náročnějších forem, pro něž se zde nabízí řada vhodných tras. Rozvoj cykloturistiky s sebou přináší nutnost vytvoření značených cyklistických tras, což je jedna z hlavních připravovaných akcí v mikroregionu v nejbližší budoucnosti. 
   
   
  Nejvýznamnější turistické atraktivity:

   -  Babí lom v Lelekovicích
   -  filiální kostel sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích
   -  raně barokní paulánský klášter z let 1626-1633 ve Vranově
   -  raně barokní farní kostel Narození Panny Marie z let 1622-1624 ve Vranově 
   -  klasicistní Liechtensteinská hrobka z let 1822-1834 ve Vranově 
   -  křížová cesta, část z konce 18. stol. podél silnice Vranov - Útěchov 

  Ubytování poskytují: 
   
  · hotel Babí lom v Lelekovicích,
  · hotel Vranov ve Vranově

  Možnost stravování nabízejí:
   
  · v Lelekovicích pohostinství Na Poňavě, restaurace a hotel Babí lom, 
  · ve Vranově hostinec Obecní dům, restaurace Klíma a hotel Vranov, 
  · v České hostinec u Baumannů a restaurace u Petlachů