Úvod


 
 

Mikroregion Ponávka leží v okrese Brno-venkov při severní hranici správního území     města Brna a zahrnuje katastry tří obcí - České, Lelekovic a Vranova.
Celková výměra území mikroregionu činí 2 170 ha.
Hlavními společnými znaky obcí mikroregionu jsou nevysoký počet obyvatel, dynamický rozvoj v posledních 10 letech, zejména bydlení v rodinných domcích a těsná vazba na město Brno, kterou jsou obce v řadě aspektů výrazně ovlivňovány a kam také většinou směřuje z obcí hromadná doprava.
 
Tradičně dobrá spolupráce obcí vyústila v založení mikroregionu za účelem společného řešení problematiky životního prostředí, turistiky, nabídky pro bydlení a podnikání.